rsz_7573810

Matador Afsnit 2 ‘Genboen’

Blandt mulige inspirationskilder til Matador nævnes ofte den britiske serie Upstairs, Downstairs, der blev sendt på dansk tv i halvfjerdserne under titlen Herskab & Tjenestefolk. Jeg vil ikke sige noget om den serie, som jeg aldrig har set, blot kommentere på titlen. ‘Upstairs, Downstairs’ er nærmest blevet et genrenavn inden for britisk tv, med Downton Abbey som det seneste store eksempel. […]