rsz_7573810

Matador Afsnit 2 ‘Genboen’

Blandt mulige inspirationskilder til Matador nævnes ofte den britiske serie Upstairs, Downstairs, der blev sendt på dansk tv i halvfjerdserne under titlen Herskab & Tjenestefolk. Jeg vil ikke sige noget om den serie, som jeg aldrig har set, blot kommentere på titlen. ‘Upstairs, Downstairs’ er nærmest blevet et genrenavn inden for britisk tv, med Downton Abbey som det seneste store eksempel. […]

rsz_8426440

Matador Afsnit 1 ‘Den Rejsende’

Jeg har lyst til at skrive om Matador. Det kan man altid gøre. Der sker så meget i de 24 afsnit, at der synes at være nærmest uendelig meget at skrive om. Men jeg har lyst til at skrive om den som tv-serie, afsnit for afsnit. Hvor nogle afsnit er bedre end andre. Jeg har […]